Cultuurscout

In de periode september 2009 – september 2012 was ik werkzaam als cultuurscout voor het programma cultuurparticipatie van de provincie Utrecht. Mijn focus lag ophet verdichten en verbreden van het culturele netwerk in de provincie, het versterken van bestaande activiteiten, het delen van kennis en het borgen van nieuwe activiteiten bij bestaande organisaties. Ik legde verantwoording af aan een programmaraad die bestond uit de directies van ZIMIHC, Landschap Erfgoed Utrecht, Kunst Centraal en BISC/SUB. Mijn formele opdrachtgever was ZIMIHC waardoor ik direct midden in het veld stond.
bijeenkomst 2011_zw

Concreet realiseerde ik in deze opdracht de volgende zaken:
– publicatie Samen bouwen aan cultuur, een handreiking voor cultuurplatforms >
– activiteitenprogramma tijdens de Week van de Geschiedenis (2011) >
– activiteitenprogramma tijdens het Jaar van de Buitenplaatsen (2012) > >
– een netwerk van de 12 cultuurmakelaars in de provincie Utrecht met jaarlijks 4 bijeenkomsten
– een netwerk van de 16 cultuurplatforms in de provincie Utrecht met jaarlijks 1 bijeenkomst
– ruim 200 adviesgesprekken met gemeenten en culturele organisaties rond het thema cultuurparticipatie