Jaar van de Buitenplaatsen 2012 – Huisvlaggen: ontwerpwedstrijd

Drie werkateliers op drie plaatsen in de provincie gaven inspiratie en documentatie over het fenomeen huisvlag. De professioneel werkende kunstenaars Martin Riebeek, Lucas Lenglet en Couzijn van Leeuwen gaven ieder in een werkatelier handreikingen voor het ontwerp. Ronald van Immerseel van Stichting In Arcadië gaf uitlag over de traditie van de huisvlag. De werkateliers vonden plaats bij De Danne Ateliers in Breukelen, Kunstgilde in Leersum en De Kameel in Den Dolder.

Gekozen werd voor de buitenplaatsen Zuylestein (Leersum), Gunterstein (Breukelen) en Beerschoten (De Bilt) als locaties voor nieuwe vlaggen. Waar mogelijk werden de eigenaren van deze buitenplaatsen betrokken bij de jurering. Ook werd de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde bij de jurering betrokken.
Gedeputeerde cultuur van de provincie Utrecht Mariëtte Pennarts maakte de drie winnende ontwerpen bekend tijdens de opening van de presentatie van alle inzendingen in paviljoen Beerschoten in De Bilt. Van de ontwerpen werd voor Gunterstein en Zuylestein een bescheiden brochure gemaakt met toelichting op de ontwerpen.

De winnende ontwerpen werden professioneel geproduceerd. Inmiddels doen op Gunterstein (Niels Tieland) en Zuylestein (Chris den Engelsman) beide huisvlaggen dienst. Uiteraard worden ze alleen gehesen als de bewoners thuis zijn.

Met dank aan

Ik ontwikkelde het project als cultuurscout. Voor de realisatie ben ik dank verschuldigd aan de provincie Utrecht, de eigenaren van de betreffende buitenplaatsen, Utrechts Landschap voor het beschikbaar stellen van paviljoen Beerschoten, de betrokken kunstenaars en deelnemers, de jury, Nanda Janssen en Carlien Oudes.

fotografie expositie Winfried Leeman