DSP groep – projectvoorstel provinciaal cultuurplan

Samen met DSP ontwikkelde ik een plan als vervolg op bestaand provinciaal beleid. Dit plan bestond uit enkele nieuwe voorstellen en borduurde voort op bestaande initiatieven.

Het plan omvatte drie rode draden. Deze bestonden uit de inzet van nieuwe media, een nadruk op actieve participatie en specifieke aandacht voor ruimtelijke ordening, vormgeving en innovatie. Een derde rode draad vormde het thema verbinden: heden met verleden, bestaande initiatieven met nieuwe projecten en het creƫren van nieuwe allianties.

Naast deze drie rode draden werden vijf programmalijnen gedefinieerd die elk gebaseerd waren op input van de opdrachtgever. Deze betroffen achtereenvolgens ‘nieuwe rituelen en tradities’, ‘groene kamers’, ‘mensenwerk’ en ‘het collectieve geheugen’. De vijfde programmalijn, speciaal voor jongeren, werd gepresenteerd als integraal onderdeel van de eerste vier programmalijnen.

Bij het voorstel werd een communicatieplan en een plan van aanpak geleverd. Het voorstel werd gemaakt en gepresenteerd in samenwerking met Annelies van der Horst van de DSP-groep Amsterdam.