CV

Voor een uitgebreid (regulier) cv zie Linkedin.

Martine portret II kleinMartine Spanjers (1972) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht met als specialisaties Moderne Kunst en Cultuureducatie. Zij werkte bij Museum De Paviljoens (Almere 1998-2009), Stedelijk Van Abbemuseum (Eindhoven, 1996-1997) en Casco (Utrecht, 1994-1996).
In april 2009 vestigde ze zich als zelfstandig professional onder de naam Bureau Martine Spanjers. Van september 2009 tot september 2012 was Martine fulltime werkzaam als cultuurscout voor de provincie Utrecht vanuit het programma cultuurparticipatie. Sinds februari 2014 geeft ze fulltime leiding aan het projectbureau ZIMIHC Maatwerk.

Profiel
Martine Spanjers heeft een brede kennis en ervaring in het culturele veld op het gebied van management, productie en communicatie en beschikt over een bijbehorend netwerk. Ze is vertrouwd met politieke en bestuurlijke processen. Ze is in staat om de vertaalslag van beleid naar de culturele praktijk te maken en vice versa.
Martine beweegt zich soepel tussen verschillende disciplines en werkvelden. Zo is ze zowel vertrouwd met de wereld van internationale hedendaagse beeldende kunst als met de amateurkunstensector in Utrecht.

Werkervaring
Als waarnemend directeur bij Museum De Paviljoens (ivm zwangerschapsverlof) voerde Martine in 2006-2007 met succes een politieke en maatschappelijke lobby tegen de destijds dreigende opheffing van het instituut. Vanuit haar functies als projectmanager en hoofd publiekszaken bij Museum De Paviljoens leverde zij een substantiele bijdrage aan diverse beleidsplannen waaronder die voor de cultuurnota’s van OCW 2005-2008 en 2009-2012.
Als projectmanager maakte ze tentoonstellingen met ondermeer Barbara Visser, Job Koelewijn, Yael Davids, Chikako Watanabe en Gabriel Lester en werkte ze mee aan diverse (prijswinnende) publicaties. Voor ondermeer deze tentoonstellingen ontving Museum De Paviljoens in 2004 de Aica oorkonde. Kijk hier voor meer informatie over haar werk in Almere.

Vanuit haar werkzaamheden als cultuurscout voor de provincie Utrecht heeft Martine enkele nieuwe provinciale netwerken opgezet. Zij was een verbindende factor tussen diverse lokale netwerken, tussen cultuurmakelaars in de provincie Utrecht en tussen grote provinciale culturele organisaties als ZIMHC, Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal. Zij trad op als aanjager en adviseur voor deze netwerken, voor diverse overheden en voor cultuurmakers in de provincie. Haar aandacht ging uit naar erfgoed, amateurkunst en kunst- en cultuureducatie en de mogelijkheden tot samenwerking hierbij.

Martine heeft de afgelopen jaren diverse workshops en presentaties gerealiseerd voor ondermeer de provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Ministerie OCW en Kunstfactor. Naast haar werkzaamheden als cultuurscout ondersteunde zij de afgelopen jaren diverse kunstenaars en diverse lokale initiatieven in Utrecht.
Bekijk de referenties.

Nevenactiviteiten
Martine Spanjers voorzitter van DC1IIHigh, de stichting van de Utrechtse choreograaf Minke Elisa Brands en voorzitter van het bestuur van Kunstuitleen Utrecht.

Eerder was Martine bestuurslid van If I can’t dance, lid van de raad van advies van het Centrum voor Kunstlicht te Eindhoven. Ook maakte ze deel uit van de sectie Kunstmusea van de Nederlandse Museumvereniging.
Martine is getrouwd en woont in een eigenhandig gerenoveerd huis uit 1926 in een bijzonder deel van Utrecht.